Network for Transport Measures

NTMs höstmedlemsmöte ”Försörjningskedjors resistens och miljömässiga hållbarhet”

NTM är mycket stolta och glada över att kunna meddela att huvudtalare på årets höstmöte den 10 november är den mycket välrenommerade professorn Alan McKinnon. Baserat på hans djupa kunskaper och insikter kretsar föredraget kring temat ”Försörjningskedjors resistens och miljömässiga hållbarhet” (Supply chains resilience and environmental sustainability).

Bakgrunden till föredraget bygger på omvälvande förändringar och effekter som uppstått av pandemin, brutna transport- och försörjningskedjor, pågående konflikten i Ukraina och potentiella konflikter i andra regioner, rusande energipriser samt prisinflation i allmänhet. Hållbar logistik och varuförsörjning står med andra ord inför stora utmaningar. Frågorna är vitala för i stort sett alla verksamheter och borde förmodligen ges högsta prioritet för ledare inom såväl näringsliv som offentliga verksamheter.

Vår mycket välrenommerade gästföreläsare, Professor Alan McKinnon har på uppdrag av International Transport Forum, World Economic Forum samt World Bank genomfört utredningar om varuförsörjningens resistens mot yttre påverkan och dess förhållande till miljömässig hållbarhet. är Vi är övertygade om att Professor McKinnon med sina djupa kunskaper om hållbar logistik tillsammans med insikter om resistens och robusthet kommer att ge åhörarna intressanta och värdefulla insikter.

I tillägg till huvudtemat kommer vi också presentera framsteg och pågående utveckling av NTM.

Mötet är virtuellt och sker via Teams med start klockan 15.00 och avslutas senast klockan 17.00.

Välkomna

Översikt

Lokal:    Mötet är virtuellt och genomförs på engelska via Teams. Länk till mötet skickas ut till anmälda deltagare

Datum:  10 november

Program

15.00     Välkommen och introduktion av NTMs ordförande Fredrik Larsson

15.10     Framsteg och framtida målsättningar, NTMs verksamhetsledare Magnus Swahn

15.30     Supply chain resilience and environmental sustainability, Professor Alan McKinnon, KLU

16.15     Frågor och diskussioner

17.00     Mötet avslutas

Anmälan

info@transportmeasures.org senast den 4 november.