Network for Transport Measures

NTMs årsmöte 2023 -Konkreta åtgärder för klimatomställning

Missa inte vårt kommande årsmöte på Sjöfartshuset i Stockholm. Förutom att avhandla formalia kommer mötet inkludera en rad spännande frågeställningar och framsteg. Vår målsättning är att praktiskt spegla vår tids stora utmaning att ställa om hela samhället, inklusive transporter till en klimatneutral och förnybar energiförsörjning.

Lokal:             Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm

Datum:          19 april

Tid                   13.00-17.00

Anmälan:      info[a]transportmeasures.org, senast 14 april. ”Först till kvarn”.

Formellt årsmöte

13.00   Välkomna

Fredrik Larsson. Ordförande

13.05   Medlemsmöte

Elektrifieringen som ett verktyg för omställning

13.30   Möjligheter och hot med en elektrifierad transportsektor

Bo Normark, EIT Innoenergy

13.50   Miljönyttan med elektrifierade lastbilar

Sebastian Bäckström, IVL Svenska Miljöinstitutet

14.15   Kaffe

14.35   ISO 14 083 den kommande internationella standarden

Magnus Swahn, NTM

14.50   Revision av transportköparnas sammanställning av transporters utsläpp

Ted Lundström, Ovako Group

Staffan Johannesson, Volvo Cars

15.10   Bensträckare

Systemstöd för konkret och mätbar förbättring

15.20   NTMs verktyg och framsteg

– NTMCalc

– NTMEcap

– NTMLabs

– NTMDelta

Magnus Swahn, NTM

Framtidsreflexioner

15.40   En interaktiv framtidsspaning om kommande framdrivningsteknik

16.00   Mingel

17.00   Seminariet avslutas

Mer om föreläsarna