Network for Transport Measures

NTMs årsmöte 2015, Förnyelse i transportbranschen

Tid: 10.00-16.00 med mingel fram till 17.00

Plats: Lilla Bommen 3 i Göteborg hos DB Schenker

Årets tema handlar om att stimulera förnyelse av transportbranschen för att skapa mer hållbara lösningar. Vår avsikt är att lyfta fram våra egna nya möjliggörande verktyg, visa hur dessa praktiskt kan tillämpas och slutligen lyfta fram frågan om hur yngre medarbetare kan driva på förnyelsen.

Mer information: Invitation NTM Annual member meeting