Network for Transport Measures

NTM Räknestuga – beräkningar med fossila och förnyelsebara drivmedel

Praktisk emissionsberäkning för medlemmar via Teams den 19 februari 09.00-10.00

Den 30 oktober 2023 introducerade vi NTM Räknestuga som är ett öppet forum för alla medlemmar där vi fördjupar oss i frågor om hur miljö- och klimatpåverkan bäst kan beräknas vid olika situationer. Vid det första tillfället behandlades beräkning av generella emissionsfaktorer för godstransporter, vilket därmed inkluderar allokeringsutmaningar och transportavstånd. Vid mötet efterfrågades beräkningar kring olika fossila och förnyelsebara drivmedel. Den 19 februari kommer vi därför belysa olika aspekter när dessa drivmedel används. Om icke svensktalande deltagare anmäler sig sker seminariet på engelska.

Anmäl er via: info@transportmeasures.org