Network for Transport Measures

NTM om samhällsekonomisk bedömning av transporter vid Hållbara Transporter

NTM ordnar en egen session på Hållbara transporter på temat: Samhällsekonomisk nytta och kostnader med transporter – kan detta mätas i monetära medel? Vid anmälan till semainariet erhåller NTMs medlemmar en rabatt som innebär att medlemmar betalar endast 1595 kr ex moms istället för 3995kr ex moms på 50 %. Se programmet