Network for Transport Measures

Lär känna NTMCalc på mindre än två timmar

Deltag i vårt webinar på svenska från 10.00 till ca 11.30. Anmäl er senast den 28 september per mail till info@ntmcalc.org. Du kommer att få en inbjudan med inloggningsuppgifter en dag före webinariet. Vi kommer att beskriva och diskutera NTMCalc 3.0 samt NTMCalc 4.0