Network for Transport Measures

Lär känna NTMCalc 3.0 på mindre än två timmar

Deltag vid vårt webinar på engelska från 10.00 till 11.30. Senast anmälan den 2 oktober genom  info@ntmcalc.org. Du erhåller inbjudan och inloggning dagen före seminariet.