Network for Transport Measures

Konferensen Hållbara transporter

Hållbara transporter hålls i Stockholm av IVL där NTM är ansvariga för en session.  Anmäl e via http://www.hallbaratransporter.ivl.se/. NTMs medlemar erhåller rabatt.