Network for Transport Measures

Årsmöte med tema insetting

Insetting – vägen mot transporternas klimatomställning?

Vi ser ett ökande behov av klimatomställning inom transporter för att möta internationella överenskommelser om minskad klimatpåverkan. Utmaningarna är stora och det fordras innovativa lösningar när transporter utgör en nödvändig förutsättning för företag med tillverkning och handel av produkter och varor. Ett koncept som tillämpas av allt fler aktörer är insetting med målet att öka andelen biobränsle i deras transportsystem. Frågan är vilka möjligheter detta innebär och vad finns det för risker? Förhoppningsvis kan vi bidra till en ökad insikt i frågan med hjälp av kunniga föreläsare.

Lokal: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm

Datum:  11 april

Tid: 13.00-17.00

Anmälan: info[a]transportmeasures.org, senast 5 april. ”Först till kvarn gäller”.

Formellt årsmöte

13.00   Välkomna

Fredrik Larsson. Ordförande

13.05 Medlemsmöte

Program

13.30 Varför behövs insetting som en ”produkt”?

Det här är insetting, Göran Erselius, 2050

Vad är motivet till klimatomställning av transporter med en s.k. marknadsmekanism och vilka är möjligheterna och riskerna?

Maria Gungner Energifabriken diskuterar med Henrik Östlund, Systembolaget

14.00 Transportköpare och säljare av transporter om insetting?

En kort presentation av några aktörer som alla brottas med önskan om en klimatomställning och samtidigt vill vara säkra på mätbara och redovisningsbara effekter för den egna verksamheten.

Per Tunell, Wallenius

David Hild, Fly Green Fund

Staffan Johannesson, Volvo Cars

14.30 Kaffe

15.00 Diskussion om möjligheter och utmaningar med insetting?

Samverkar eller motarbetar insetting andra initiativ som GHG-protokoll, ISO 14 083, SBTi, EU ETS, MRV, CSRD, annan miljöpåverkan? En gemensam diskussion.

Moderator; Magnus Swahn, NTM

15.30 Bensträckare

15.40 NTMs verktyg och framsteg

Magnus Swahn, NTM

16.00 Mingel

17.00 Seminariet avslutas