Network for Transport Measures

25-års mingel i Göteborg

Den 12 november avslutar NTM sitt 25-års firande i Göteborg i samband med startmötet för projektet Fossil Free Freight (Triple F). NTM är en av flera projektpartners. Tidigare i år har vi firat vårt 25:e år genom seminarier i Stockholm och Örebro med professor Alan McKinnon som föreläsare. I Göteborg kommer vi från klockan 16.30 premiärvisa en intervjufilm med professor Tom Van Lier, Vrije Universitet som beskriver hur den Flamländska logistiksektorn ska bli fossilfri. Därefter kommer Magnus Swahn (NTM) med utgångspunkt i en 25-årstillbakablick också blicka 25 år framåt och beskriva svenska utmaningar och möjligheter. Kvällen avslutas med ett mingel med dryck och lättare mat.

Plats: Lindholmen Science Park, Aktiviteten
Datum: 12 november
Tid: 16.30 – 20.00
Deltagare: Medlemmar samt konsortimedlemmar i Triple F
Anmälan, senast den 8 november: info@ntmcalc.org