Network for Transport Measures

Möten

Årsmöte med tema insetting

Insetting – vägen mot transporternas klimatomställning?
Vi ser ett ökande behov av klimatomställning inom transporter för att möta internationella överenskommelser om minskad klimatpåverkan. Utmaningarna är stora och det fordras innovativa lösningar …

NTM Räknestuga – beräkningar med fossila och förnyelsebara drivmedel

Praktisk emissionsberäkning för medlemmar via Teams den 19 februari 09.00-10.00
Den 30 oktober 2023 introducerade vi NTM Räknestuga som är ett öppet forum för alla medlemmar där vi fördjupar oss i …

Praktisk ”räknestuga” via Teams

Måndag den 30 oktober introducerar vi en regelbunden ”räknestuga” hur miljö- och klimatpåverkan bäst kan beräknas vid olika situationer. Det inledande tillfället behandlar beräkning av generella emissionsfaktorer för godstransporter…

Nätverket för Transporter och Miljö fyller 30 år!

Den 16 november 2023 firar vi föreningens 30-årsdag på AB Volvos testanläggning utanför Göteborg. Temat för dagen blir lösnings- och framtidsorienterat med spännande föredrag, möjlighet att testköra framtidens el- och gaslastbilar samt värdefullt kontaktskapande mingel och vi hoppas att få se dig där!

NTMs årsmöte 2023 -Konkreta åtgärder för klimatomställning

Missa inte vårt kommande årsmöte på Sjöfartshuset i Stockholm. Förutom att avhandla formalia kommer mötet inkludera en rad spännande frågeställningar och framsteg. Vår målsättning är att praktiskt spegla vår tids …

NTMs höstmedlemsmöte ”Försörjningskedjors resistens och miljömässiga hållbarhet”

NTM är mycket stolta och glada över att kunna meddela att huvudtalare på årets höstmöte den 10 november är den mycket välrenommerade professorn Alan McKinnon. Baserat på hans djupa kunskaper och insikter kretsar föredraget kring temat ”Försörjningskedjors resistens och miljömässiga hållbarhet” (Supply chains resilience and environmental sustainability)…

NTM 2021 annual member meeting the 21st of April – primary energy supply

The annual member meeting aims to kick off several digital lectures on present and future primary energy sources for the transport industry. The transformation towards use of clean and renewable …

NTMs årsmöte 2020

Programmet för vårt kommande årsmöte är nu färdigt. Vår ambition är att erbjuda ett möte där vi blickar framåt mot morgondagens mobilitet och logistik. Notera att konferensen är förkortad och …

Välkommen till NTMs höstmöte om klimatneutrala transporter

Programmet till kommande medlemskonferens är nu färdigt. Konferensen ordnar vi tillsammans med KNEG och Trafikverket. Anmäl er till denna spännande eftermiddag.
Program
Anmäl dig här senast 16 september!

Välkommen till NTMs årsmöte 2019

Plats: Postmuseum, Lilla Nygatan 6, Gamla Stan i Stockholm
Datum: 23 april
Tid: 10.00 -12.00 och sedan enklare lunch
Program
Regeringens godstransportstrategi ska stärka svensk industris konkurrenskraft och samtidigt driva utvecklingen mot ett miljö- …

25-års mingel i Göteborg

Den 12 november avslutar NTM sitt 25-års firande i Göteborg i samband med startmötet för projektet Fossil Free Freight (Triple F). NTM är en av flera projektpartners. Tidigare i år …

NTM håller frukostårsmöte i Stockholm den 18 april

NTMs frukostårsmöte om Sveriges nya regler för miljözoner…
… drivkraft för bättre hälsa eller en lösning som försämrar privatekonomi och ökar klimatutsläppen?
Kom och lyssna på Jonas Eliasson, Trafikdirektör från Stockholms stad. …

NTMs höstmöte vid Hållbara transporter 2017

NTM deltar vid Hållbara transporter den 16 november i Stockholm som arrangeras av IVL. NTM håller en separat session och förestår sedvanlig utställning. NTMs session behandlar digitaliseringens möjligheter att reducera …

NTMs årsmöte 2017

NTMs årsmöte kommer att ske på eftermiddagen den 25 april i Stockholm. Vi samordnar vårt årsmöte med konferensen Ekotransport 2030 som sker dagen efter. Utöver det formella årsmötet kommer vi …

NTM om samhällsekonomisk bedömning av transporter vid Hållbara Transporter

NTM ordnar en egen session på Hållbara transporter på temat: Samhällsekonomisk nytta och kostnader med transporter – kan detta mätas i monetära medel? Vid anmälan till semainariet erhåller NTMs medlemmar …

Nordisk konferens om biodrivmedel i tunga transporter

NTM anordnar tillsammans med vår systerorganisation NTM Danmark samt Concito och Fores en spännande konferens om biodrivmedel inom tunga transporter. Se hela programmet

NTMs årsmöte 2016

Välkommen till NTMs årsmöte
Program
Lokal och plats

2016 års Ekotransport 2030

NTM medverkar även 2016 i arrangemanget Ekotransport 2030. Mer information om eventuella  medlemsförmåner kommer senare. Hela programmet

Hållbara transporter

NTM session: Transporternas roll i den cirkulära ekonomin
Hela programmet Konferenspresentationer
 

Lär känna NTMCalc på mindre än två timmar

Deltag i vårt webinar på svenska från 10.00 till ca 11.30. Anmäl er senast den 6 oktober mars per mail till info@ntmcalc.org. Du kommer att få en inbjudan med inloggningsuppgifter …

Lär känna NTMCalc på mindre än två timmar

Deltag i vårt webinar på svenska från 10.00 till ca 11.30. Anmäl er senast den 9 oktober per mail till info@ntmcalc.org. Du kommer att få en inbjudan med inloggningsuppgifter en …

Lär känna NTMCalc på mindre än två timmar

Deltag i vårt webinar på svenska från 10.00 till ca 11.30. Anmäl er senast den 28 september per mail till info@ntmcalc.org. Du kommer att få en inbjudan med inloggningsuppgifter en …

Shaping the future of core network corridors

Det europeiska nätverket för transportkorridorer initierar nu program för sitt förbättringsarbete med olika åtgärder. Programmen innehåller användandet av ITS, effektiv trafik- och transportstyrning samt användandet av framtidens renare teknik för …

Ekotransport 2030

NTM är med och arrangerar ett delseminarium vid Ekotransport 2030. Programmet innehåller flera intressanta föreläsare och innebär en bra mötesplats för dig som vill knyta kontakter och lyssna på bra …

NTMs årsmöte 2015, Förnyelse i transportbranschen

Tid: 10.00-16.00 med mingel fram till 17.00
Plats: Lilla Bommen 3 i Göteborg hos DB Schenker
Årets tema handlar om att stimulera förnyelse av transportbranschen för att skapa mer hållbara lösningar. Vår …

Lär känna NTMCalc 3.0 på mindre än två timmar

Deltag i vårt webinar på svenska från 10.00 till ca 11.30. Anmäl er senast den 12 mars per mail till info@ntmcalc.org. Du kommer att få en inbjudan med inloggningsuppgifter en …

Lönsam logistik & grönare transporter

Lönsam logistik & grönare transporter arrangeras av Closer i samverkan med NTMi Stockholm. Programeoch anmälan: http://closer.lindholmen.se/evenemang/lonsam-logistik-gronare-transporter

Lär känna NTMCalc 3.0 på mindre än två timmar

Deltag vid vårt webinar på svenska från 10.00 till 11.30. Senast anmälan den 29 september genom  info@ntmcalc.org. Du erhåller inbjudan och inloggning dagen före seminariet.

Lär känna NTMCalc 3.0 på mindre än två timmar

Deltag vid vårt webinar på engelska från 10.00 till 11.30. Senast anmälan den 2 oktober genom  info@ntmcalc.org. Du erhåller inbjudan och inloggning dagen före seminariet.

Utveckling av grönare logistiktjänster

Utveckling av grönare logistiktjänster  hålls i Örebro som redogör resultaten från projektet ”Utveckling av grönare logistiktjänster” som NTM delvis deltagit i. Program och anmälan: http://www.regionorebro.se/gronarelogistik

Konferensen Hållbara transporter

Hållbara transporter hålls i Stockholm av IVL där NTM är ansvariga för en session.  Anmäl e via http://www.hallbaratransporter.ivl.se/. NTMs medlemar erhåller rabatt.

Arbetsgrupp Resor

Nästa arbetsgruppsmöte ej planerat.

Arbetsgrupp Gods & Logistik

Nästa arbetsgruppsmöte ej planerat.

Arbetsgrupp transportupphandling

Nästa arbetsgruppsmöte ej planerat.