Network for Transport Measures

Medlemskap

Varför ska du bli medlem?

Genom ditt medlemskap stödjer du utvecklingen av verktyg, data samt beräkningsmetoder vilka sammantaget kan bidra till din förmåga att reducera era transporters miljöpåverkan. Som medlem ges fri tillgång till hela NTMs erbjudande. Dessutom har du möjlighet att delta i olika nätverk som förstärker era möjligheter att utveckla era transporter och försörjningskedjor mot ökad hållbarhet.

  • Medlemskapet ökar dina transportrelaterade miljökunskaper och din kompetens
  • Utvecklar dina professionella nätverk och leder till personlig utveckling
  • Att medverka ger möjlighet att påverka prioriteringar och den fortsatta inriktningen
  • Att använda NTMs databaser ökar trovärdigheten i redovisningen av transporterna miljöprestanda

Medlemsavgiften avgörs av företagets omsättning enligt kategori 1 – 4 i nedanstående tabell. För högskolor, universitet och forskningsinstitut samt icke-vinstdrivande organisationer gäller kategori 5 i samma tabell. Medlemsavgiften kommer att faktureras. Medlemsavgiften varierar därutöver beroende på när anmälan når oss:

  • Anmälan i januari till och med juni: full avgift
  • Anmälan i juli till och med oktober: halva avgift
  • Anmälan i november eller december: full avgift för det kommande året, ingen extra avgift för november och december
KategoriÅrlig omsättning Årets medlemsavgift
1< 3 miljoner kr samt privatpersoner1 100 kr
23 - 10 miljoner kr3 300 kr
310 - 50 miljoner kr5 500 kr
4> 50 miljoner kr, ett land11 000 kr
5> 50 miljoner kr, ett land22 000 kr
6Högskolor, universitet och forskningsinstitut samt ickevinstdrivande organisationer av ideell karaktär är skattebefriade. Såväl myndigheter som branschorganisationer placeras i kategori 1 - 4.3 300 kr