Network for Transport Measures

Storskalighet och fyllnadsgrad

I jakten på lägre transportkostnader och energieffektivitet med maximal ekonomisk avkastning investeras i allt större farkoster och fordon. Storskaligheten gör dem mindre flexibla och de riskerar att behöva köras tomma i positioneringstrafik när det saknas gods. Förutsättningen för att uppnå avsedda fördelar med storskaliga lösningar är att samtidigt vidmakthålla en god fyllnadsgrad. Storskaligheten med längre lastnings- och lossningstider kan även innebära målkonflikter med ledtidskrav, vilket ytterligare riskerar att sänka fyllnadsgraden.