Network for Transport Measures

Standards och fyllnadsgrad

Godstransporter sker i stor utsträckning med enhetslastbärare för effektivare omlastning mellan trafikslag samt möjlighet att samlasta mer effektivt. Standards för detta innebär att enheter ska vara jämt delbara. Utgångspunkten är att produkter med konsumentförpackning ska vara avpassade till transportförpackningen som i sin tur passat på lastpallar vilka i sin tur innebär 33 pallplatser på en semitrailer som kan dras av en lastbil, ställas på en färja eller tågvagn. Om någon av alla nivåer inte är kompatibel kommer fyllnadsgraden att minska, vilket i sin tur innebär att alla involverade parter måste vara införstådda med värdet av standardmått. En risk med enhetslastbärare är att dessa vid obalanser i handelsflöden måste positioneras tomma vilket sänker systemets fyllnadsgrad med avseende på gods i förhållande till farkoster och fordon.

 

Anekdot

Vituddens kanotvarv i Västervik byggde under en tid världsledande tävlingskajaker. Eftersom kanotister från hela världen blev framgångsrika med deras kajaker användes de allt oftare i internationella tävlingssammanhang. Transporterna från Västervik begränsades emellertid av en smalspårig järnväg där längsta transportmåttet var 5,20 meter. Vituddens Internationella tävlingskajak maximerades därför till 5,20 meter vilket således kom att bli det internationella standardmåttet på tävlingskajaker.