Network for Transport Measures

Säkerhet och fyllnadsgrad

Säkerhetsrisker inom godstransport beskrivs bättre på engelska med en distinktion mellan ”safety” och ”security”. De säkerhetsrisker som är kopplade till ”security” är stöld och terrorism. Säkerhetsrisker kopplade till ”safety” är farligt gods och trafiksäkerhet. Säkerhetsrisker och därmed betydelsen av ett omfattande och förebyggande säkerhetsarbete styrs av olikheter avseende godsslag och geografiska förutsättningar.  Oavsett riskexponering uppstår ofta en avvägning mellan fyllnadsgrad och riskminimering. Det kan vara:

  • Hastighetsbegränsningar som ökar ledtider och därmed lägre fyllnadsgrad
  • Skalskydd som ökar taravikter och därmed minskad lastförmåga
  • Riskminimering med ökade kostnader kan även leda till mer storskaliga lösningar som både kan leda till ökad samlastning