Network for Transport Measures

Obrutna kylkedjor och fyllnadsgrad

Produkter med specifika temperaturkrav kan innebära att samlastning omöjliggörs eller åtminstone försvåras. Inom livsmedelstransporter förkommer leverans som har svårare att uppnå en hög fyllnadsgrad. Ett annat aktuellt fall är transporter av Coronavaccin som kräver mycket låga temperaturer och en leveransprecision som helt omöjliggör samlastning.