Network for Transport Measures

Leveransfrekvens och fyllnadsgrad

Leveransfrekvens är något som prioriteras i industriella processer som inte ska drabbas av oplanerade stopp. För leverans till butik gäller att tomma hyllor kan innebära förlorade kunder. Så länge som lagernivåer ska hållas låga kommer det att uppstå en avvägning mellan leveransfrekvens och fyllnadsgrad.