Network for Transport Measures

Etableringsstöd och fyllnadsgrad

En minst sagt kontroversiell frågeställning är hur regioner och kommuner med bidrag och subventioner ger stöd i syfte att stimulera näringslivsetableringar som skapar arbetstillfällen. Denna typ av samhällsstöd förekommer globalt och omfattar såväl transportnoder som mark och infrastruktur för produktion och lager. Det finns exempel där sådant stöd ökar fyllnadsgraden men vanligare är att stöd förstärker strukturella obalanser som i sin tur sänker transporternas fyllnadsgrad.