Network for Transport Measures

Transporternas fyllnadsgradsparadoxer

Inom området fyllnadsgrad finns det ett flertal paradoxer som gör optimeringen inom transport tveeggad. Nedan ges några sammanfattande exempel på orsaker som motverkar eller åtminstone försvårar en ökad fyllnadsgrad. Se exempel