Network for Transport Measures

Produkten och förpackningens påverkan på fyllnadsgrad

Den möjliga fyllnadsgraden i ett lastutrymme styrs i stor utsträckning av produkters utformning och hur de behöver skyddas med emballage och förpackningar. Det finns flera klassiska exempel genom historien hur samspelet mellan produktdesign och ambitioner att maximera transporters möjliga fyllnadsgrad genom lösningar som främjar en hög fyllnadsgrad. Sockerbiten gjordes jämt delbar med lastpallens mått, mjölkförpackningar anpassades till plastbacken som i sin tur anpassas till lastpall etc. Det finns även exempel på motsatsen där produktens design försvårar möjligheten till en hög fyllnadsgrad.

Produktdesign med koncentrat istället för mer volymiösa produkter och en vattenkanna som minimerar transportvolymer eftersom den kan staplas effektivt.

Optimering av produkter och emballage för en effektivare transport förekommer med varierande framgång. Exempelvis är det traditionella sättet att skydda produkter under transporter mer emballage för att tåla mer eller mindre varsam hantering. Det finns emellertid de som hävdar att ett bättre skydd är kunskap om varans känslighet genom information. Detta har uppnåtts genom tydlig godsmärkning som orange skylt med AKTAS, men även kompletterat med transparent emballering.

Effektivare nyttjande av lastutrymmet tack vare minskad användning av transportförpackningar kan ge betydande vinster. Detta innebär dock även en avvägning mellan ett minskat produktskydd och transporteffektivitet. Risken är att denna resurseffektivisering leder till skador på produkter. Skadade produkter måste skickas tillbaka och en ny ersättningsprodukt ska skickas ut till kunden. Om detta sker i alltför stor omfattning kommer den ökade transporteffektiviteten snabbt att ”ätas up” av retur- och ersättningstransporter.

I fall där kostnaderna för transportskador kan bli dyra förekommer innovativa lösningar som också ökar fyllnadsgraden. Kylskåp som transporteras på större lastpallar med plats för fyra skåp ökar fyllnadsgrad samtidigt som det fortsatt bara är fyra hörn som utsätts för risk att skadas. Transparent emballage minskar skador,

Kontorsmöbler som levereras med dedikerade fordon utan skyddande emballage utan istället skyddas med filtar och lastas med personal med kunskaper om hur möblerna kan lastas optimalt och samtidigt skyddas mot skador. Inom containerfrakt finns en specialiserad professionell funktion benämnd ”stuffing and stripping”. Denna specialistfunktion vet precis hur en container ska lastas maximalt samt att de även anlitas vid lossning.

För att utnyttja lastutrymmet maximalt samtidigt som hanteringen förblir enkel förekommer olika former av transportförpackningar för produkter som ska levereras.

T.v. Lastpallar med lägre höjd möjliggör fler produkter i samma lastbärare. Inom containertransport förekommer även sk ”slip sheet” som knappt fordrar någon höjd alls. T.h. Transportförpackningens fyllnadsgrad vid hemleverans av apoteksprodukter.