Network for Transport Measures

NTM Delta

Nätverket för transporter och miljö, NTM har som övergripande målsättning att stödja utvecklingen av hållbara transporter. Genom att möjliggöra mätning av luftemissioner och energianvändning uppmuntrar vi konkreta förbättringsåtgärder som vi vill sprida som goda exempel från branschen. Inom detta program för hoppas vi kunna inspirera andra till nya lösningar. Konkreta framsteg fordrar modiga stigfinnare som vill ställa i rampljuset. Vissa av åtgärderna kanske inte leder till förväntade förbättringar, och vissa kanske till och med tar oss i fel riktning. Ändå behövs alla försök till åtgärder som gemensamt kan föra os mot målet att åstadkomma hållbara transporter.

Läs våra fallstudier och låt dig inspireras. Kopiera lösningarna som de är eller utveckla dem till att bli ännu bättre. Låt oss även berätta om era framgångsrika åtgärder inom vårt program att stimulera till flera stigfinnare.

NTMDelta inkluderar åtgärder kring styrning av efterfrågan, ökad effektivitet samt användandet av ny Teknik. Allt inom ramen för en långsiktig strategi.

Present King of the hill