Network for Transport Measures

Äldre versioner av NTMCalc

NTMCalc 3.0 är en tidigare version av NTMCalc. Den innehåller färre funktioner och har ett mer omodernt användargränssnitt än 4.0, men ger tillgång till samma data och räknar på exakt samma sätt. NTMCalc 4.0 fungerar inte i Internet Explorer 9 och tidigare, och om du inte har tillgång till andra browsers (t ex Chrome, Firefox) eller en senare version av Internet Explorer, måste du använda NTMCalc 3.0.