Network for Transport Measures

Rådgivande referensgrupp

I nuläget har NTM inte någon aktiv rådgivande referensgrupp. Vår bedömning är att detta kommer att behövas för specifika sakfrågor under utvecklingen av NTMCalc 5.0 som planeras fortgå i projektform fram till och med 2021.