Network for Transport Measures

Rådgivande referensgrupp

I april 2015 höll NTM sitt andra möte med en rådgivande expertgrupp. Deltagare i gruppen fastställs på årlig basis baserat på relevanta ämnen och styrelsens avstämningsbehov. Detta år var de externa experterna utvecklare och brukare av webservice. Diskussionen var givande och visar på såväl möjligheter som utmaningar med den nya tekniken. Styrelsens förståelse för de strategiska konsekvenserna med dessa möjligheter är väsentlig där kommande miljökalkyler i större utsträckningen kommer att integreras i befintliga affärsystem. Deltagare var:

Inbjudna experter:

Björn Sawilla, TNT

Magnus Molin, Primelog

Tobias Hägglund, Utvecklare inom NTM

Deltagare från NTM:s styrelse:

Eva brishammar, Kuehne+Nagel

Monica Jadsén Holm, DB, Schenker

Anders Berger, Volvo

Catherine Löfquist, Bring Express,

Ingela Melkersson, Järnvägsoperatörerna

Jerker Sjögren, Closer

Catrin Wallinder, Trafikverket

Magnus Swahn, Verksamhetsansvarig

 

I April 2014 NTM initierade sitt första möte med en rådgivande expertgrupp. Deltagande i denna grupp är för närvarande fastställd på årlig basis. Detta år utgjorde deltagare en kombination av styrelsemedlemmar, arbetsgruppsledare, ledare för systerorganisation samt några  externa experter.

Inbjudna expeter:

Marc Cottignies, Ademe i Frankrike, extern expert

Nils-Olof Nylund, VTT i Finland, extern expert

Lars Daegnaes, NTM Denmark

Jens Bruno, NTM arbetsgrupp Gods & Logistik

Helena Kyster-Hansen, NTM arbetsgrupp Transportupphandling

Göran Löfgren, Systemansvarig NTMCalc

Deltagare från NTM:s styrelse:

Eva brishammar, Ordförande

Magnus Swahn, Moderator

Catherine löfquist, Bring express, Styrelsemedlem

Ingela Melkersson, Järnvägsoperatörerna, Styrelsemedlem

Susanna Fink, Postnord, Styrelsemedlem

Catrin Wallinder, Trafikverket, Styrelsemedlem