Network for Transport Measures

bedöma
utvärdera
förbättra
förstå

Beräkna
miljöpåverkan

Genväg till
Enkel
Avancerad
Äldre versioner av NTMCalc

Generella och jämförande transportdata

Erfarenheter från
åtgärder

Bibliotek med
våra rapporter

Möten

NTMs höstmöte vid Hållbara transporter 2017

Nov
16

NTM deltar vid Hållbara transporter den 16 november i Stockholm som arrangeras av IVL. NTM håller en separat session och förestår sedvanlig utställning. NTMs session behandlar digitaliseringens möjligheter att reducera transporternas miljö- och klimatpåverkan. Moderator och samtalsledare är Magnus Swahn. Talare med teman är:

Transporternas digitalisering – en pågående revolution

Per-Olof Arnäs, universitetslektor, teknikens ekonomi och organisation, Chalmers

Verksamhetsintegrerad utvärdering av transporters klimatprestanda

Tomas Dahlman, Chef energistrategifrågor globalt, Electrolux

Se den spännandse konferensens hela program:

NTMs medlemmar erhåller en rabatt på 2000 kr om ni uppger NTMs rabattkod; VIP NTM

NTMs årsmöte 2017

Apr
25

NTMs årsmöte kommer att ske på eftermiddagen den 25 april i Stockholm. Vi samordnar vårt årsmöte med konferensen Ekotransport 2030 som sker dagen efter. Utöver det formella årsmötet kommer vi att redovisa våra egna framsteg inom de projekt vi medverkar. Vår målsättning är även att bjuda på några riktigt spännande gästföreläsare. Därefter blir det mingel för nya insikter och kontakter. Anmäl er snabbt och passa även  på att använda vår rabatt vid Ekotransport. Läs mer

NTM om samhällsekonomisk bedömning av transporter vid Hållbara Transporter

Nov
10

NTM ordnar en egen session på Hållbara transporter på temat: Samhällsekonomisk nytta och kostnader med transporter – kan detta mätas i monetära medel? Vid anmälan till semainariet erhåller NTMs medlemmar en rabatt som innebär att medlemmar betalar endast 1595 kr ex moms istället för 3995kr ex moms på 50 %. Se programmet

En röst för hållbar transport

Sharon Cullinane - E-commerce and reverse logistics sustainability implications

   Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få information om kommande möten och nya funktioner i våra verktyg.