Network for Transport Measures

bedöma
utvärdera
förbättra
utveckla
förstå

Beräkna
miljöpåverkan

Genväg till
Enkel
Avancerad
Äldre versioner av NTMCalc

Generella transportdata

Stigfinnare för hållbara lösningar

Konceptutvecklings­projekt

Bibliotek med
våra rapporter

Möten

NTMs höstmedlemsmöte

Nätverket för Transporter och Miljö fyller 30 år!

Nov
16

Nätverket för Transporter och Miljön,  initierades i november 1993 med målsättningen att skapa en gemensam värdegrund kring beräkningar för miljöprestanda för olika transportmedel firar…

Den 16 november 2023 firar vi föreningens 30-årsdag på AB Volvos testanläggning utanför Göteborg. Temat för dagen blir lösnings- och framtidsorienterat med spännande föredrag, möjlighet att testköra framtidens el- och gaslastbilar samt värdefullt kontaktskapande mingel och vi hoppas att få se dig där!

Välkomna!

Preliminärt program

09.30 – 10.00      Kaffe och smörgås bjuds i kafeterian

 

10.00 – 10.10      Start och välkomnande

                              NTM, Fredrik Larsson samt AB Volvo, Anders Berger

 

10.10 – 10.30      NTMs verktyg, standards och miljönyttan med gas & el

                               Magnus Swahn, verksamhetsansvarig NTM

 

10.30 – 10.50      Försörjning av förnybar gas

                               Sharareh Edström Gasum

 

10.50 – 11.10      Kaffe i foajén

 

11.10 – 11.30       Försörjning av förnybar el

                              Bo Normark, EIT InnoEnergy

 

11.30 – 11.50      Framtidens lastbilar (el, metangas och vätgas)

                             Lars Mårtensson AB Volvo

 

11.50 – 12.20      Paneldebatt om framtidens hållbara transporter

                              Panel TBD

 

12.20 – 13.15      Lunchmingel

 

12.30 – 15.00      Volvo testbana (organiserad kö, mingellunch under tiden)

 

15.00 – 15.30      Kaffe & bubbel

 

Plats & resa

För att förenkla resan till Volvos testanläggningen undersöker vi olika samordningsmöjligheter från centrala Göteborg. Vi återkommer med detaljer.

Inbjudna

NTMs medlemmar (Varuägare, transportörer, forskare, myndigheter, akademi m.fl.) samt politiker och myndigheter

Anmälan

Anmäl er via mail till info@transportmeasures.org senast den 6 november. Antalet platser är begränsat och vi tillämpar principen om först till kvarn.

NTMs årsmöte 2023 -Konkreta åtgärder för klimatomställning

Apr
19

Missa inte vårt kommande årsmöte på Sjöfartshuset i Stockholm. Förutom att avhandla formalia kommer mötet inkludera en rad spännande frågeställningar och framsteg. Vår målsättning är att praktiskt spegla vår tids stora utmaning att ställa om hela samhället, inklusive transporter till en klimatneutral och förnybar energiförsörjning.

Lokal:             Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm

Datum:          19 april

Tid                   13.00-17.00

Anmälan:      info[a]transportmeasures.org, senast 14 april. ”Först till kvarn”.

Formellt årsmöte

13.00   Välkomna

Fredrik Larsson. Ordförande

13.05   Medlemsmöte

Elektrifieringen som ett verktyg för omställning

13.30   Möjligheter och hot med en elektrifierad transportsektor

Bo Normark, EIT Innoenergy

13.50   Miljönyttan med elektrifierade lastbilar

Sebastian Bäckström, IVL Svenska Miljöinstitutet

14.15   Kaffe

14.35   ISO 14 083 den kommande internationella standarden

Magnus Swahn, NTM

14.50   Revision av transportköparnas sammanställning av transporters utsläpp

Ted Lundström, Ovako Group

Staffan Johannesson, Volvo Cars

15.10   Bensträckare

Systemstöd för konkret och mätbar förbättring

15.20   NTMs verktyg och framsteg

– NTMCalc

– NTMEcap

– NTMLabs

– NTMDelta

Magnus Swahn, NTM

Framtidsreflexioner

15.40   En interaktiv framtidsspaning om kommande framdrivningsteknik

16.00   Mingel

17.00   Seminariet avslutas

Mer om föreläsarna

NTMs höstmedlemsmöte ”Försörjningskedjors resistens och miljömässiga hållbarhet”

Nov
10

NTM är mycket stolta och glada över att kunna meddela att huvudtalare på årets höstmöte den 10 november är den mycket välrenommerade professorn Alan McKinnon. Baserat på hans djupa kunskaper och insikter kretsar föredraget kring temat ”Försörjningskedjors resistens och miljömässiga hållbarhet” (Supply chains resilience and environmental sustainability).

Bakgrunden till föredraget bygger på omvälvande förändringar och effekter som uppstått av pandemin, brutna transport- och försörjningskedjor, pågående konflikten i Ukraina och potentiella konflikter i andra regioner, rusande energipriser samt prisinflation i allmänhet. Hållbar logistik och varuförsörjning står med andra ord inför stora utmaningar. Frågorna är vitala för i stort sett alla verksamheter och borde förmodligen ges högsta prioritet för ledare inom såväl näringsliv som offentliga verksamheter.

Vår mycket välrenommerade gästföreläsare, Professor Alan McKinnon har på uppdrag av International Transport Forum, World Economic Forum samt World Bank genomfört utredningar om varuförsörjningens resistens mot yttre påverkan och dess förhållande till miljömässig hållbarhet. är Vi är övertygade om att Professor McKinnon med sina djupa kunskaper om hållbar logistik tillsammans med insikter om resistens och robusthet kommer att ge åhörarna intressanta och värdefulla insikter.

I tillägg till huvudtemat kommer vi också presentera framsteg och pågående utveckling av NTM.

Mötet är virtuellt och sker via Teams med start klockan 15.00 och avslutas senast klockan 17.00.

Välkomna

Översikt

Lokal:    Mötet är virtuellt och genomförs på engelska via Teams. Länk till mötet skickas ut till anmälda deltagare

Datum:  10 november

Program

15.00     Välkommen och introduktion av NTMs ordförande Fredrik Larsson

15.10     Framsteg och framtida målsättningar, NTMs verksamhetsledare Magnus Swahn

15.30     Supply chain resilience and environmental sustainability, Professor Alan McKinnon, KLU

16.15     Frågor och diskussioner

17.00     Mötet avslutas

Anmälan

info@transportmeasures.org senast den 4 november.

En röst för hållbar transport

Professor Alan McKinnon, KLU on Supply Chain Resilience and Decarbonisation

   Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få information om kommande möten och nya funktioner i våra verktyg.