Network for Transport Measures

bedöma
utvärdera
förbättra
utveckla
förstå

Beräkna
miljöpåverkan

Genväg till
Enkel
Avancerad
Äldre versioner av NTMCalc

Generella transportdata

Stigfinnare för hållbara lösningar

Konceptutvecklings­projekt

Bibliotek med
våra rapporter

Möten

NTMs årsmöte 2020

Apr
21

Programmet för vårt kommande årsmöte är nu färdigt. Vår ambition är att erbjuda ett möte där vi blickar framåt mot morgondagens mobilitet och logistik. Notera att konferensen är förkortad och endast sker via web med gästföreläsning på engelska. Glöm inte bort att anmäla er till mötet.

NTM annual member meeting 2020

Välkommen till NTMs höstmöte om klimatneutrala transporter

Sep
30

Programmet till kommande medlemskonferens är nu färdigt. Konferensen ordnar vi tillsammans med KNEG och Trafikverket. Anmäl er till denna spännande eftermiddag.

Program

Anmäl dig här senast 16 september!

Välkommen till NTMs årsmöte 2019

Plats: Postmuseum, Lilla Nygatan 6, Gamla Stan i Stockholm

Datum: 23 april

Tid: 10.00 -12.00 och sedan enklare lunch

Program

Regeringens godstransportstrategi ska stärka svensk industris konkurrenskraft och samtidigt driva utvecklingen mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart logistiksystem. I strategin ligger nära hundra åtgärder och hittills har 13 specificerade regeringsuppdrag tilldelats olika myndigheter som stödjer strategins genomförande.

I ett samtal med chefen för godstransportstrategins kansli och Trafikverkets klimatexpert diskuterar vi vilken klimateffekt några av de mer klimatorienterade åtgärderna kan åstadkomma för att minska godstransporternas utsläpp av klimatgaser.

10.00        NTMs årsmöte

10.30        Regeringens godstransportstrategi och ett urval av väsentliga åtgärder

Åsa Tysklind, chef för det nationella godstransportrådets kansli på Trafikverket

11.00        Sveriges klimatmål för transporter i allmänhet och godstransporter i synnerhet

Håkan Johansson, nationell samordnare för klimat och energifrågor på Trafikverket

11.20        Hur ska vi mäta och kvantifiera minskad klimatpåverkan av Regeringens åtgärder?

Ett samtal mellan NTM och Håkan Johansson

11.40        Diskussion i plenum

12.00        Lätt mingellunch

Anmälan sker till: info@ntmcalc.org. Meddela om ni stannar på lunch samt har allergier eller andra specifika önskemål

En röst för hållbar transport

Tom van Lier - Decarbonising the Flemish Logistics Sector

   Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få information om kommande möten och nya funktioner i våra verktyg.