Network for Transport Measures

bedöma
utvärdera
förbättra
förstå

Beräkna
miljöpåverkan

Genväg till
Enkel
Avancerad
Äldre versioner av NTMCalc

Generella och jämförande transportdata

Erfarenheter från
åtgärder

Bibliotek med
våra rapporter

Möten

Välkommen till NTMs årsmöte 2019

Plats: Postmuseum, Lilla Nygatan 6, Gamla Stan i Stockholm

Datum: 23 april

Tid: 10.00 -12.00 och sedan enklare lunch

Program

Regeringens godstransportstrategi ska stärka svensk industris konkurrenskraft och samtidigt driva utvecklingen mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart logistiksystem. I strategin ligger nära hundra åtgärder och hittills har 13 specificerade regeringsuppdrag tilldelats olika myndigheter som stödjer strategins genomförande.

I ett samtal med chefen för godstransportstrategins kansli och Trafikverkets klimatexpert diskuterar vi vilken klimateffekt några av de mer klimatorienterade åtgärderna kan åstadkomma för att minska godstransporternas utsläpp av klimatgaser.

10.00        NTMs årsmöte

10.30        Regeringens godstransportstrategi och ett urval av väsentliga åtgärder

Åsa Tysklind, chef för det nationella godstransportrådets kansli på Trafikverket

11.00        Sveriges klimatmål för transporter i allmänhet och godstransporter i synnerhet

Håkan Johansson, nationell samordnare för klimat och energifrågor på Trafikverket

11.20        Hur ska vi mäta och kvantifiera minskad klimatpåverkan av Regeringens åtgärder?

Ett samtal mellan NTM och Håkan Johansson

11.40        Diskussion i plenum

12.00        Lätt mingellunch

Anmälan sker till: info@ntmcalc.org. Meddela om ni stannar på lunch samt har allergier eller andra specifika önskemål

25-års mingel i Göteborg

Jan
20

Den 12 november avslutar NTM sitt 25-års firande i Göteborg i samband med startmötet för projektet Fossil Free Freight (Triple F). NTM är en av flera projektpartners. Tidigare i år har vi firat vårt 25:e år genom seminarier i Stockholm och Örebro med professor Alan McKinnon som föreläsare. I Göteborg kommer vi från klockan 16.30 premiärvisa en intervjufilm med professor Tom Van Lier, Vrije Universitet som beskriver hur den Flamländska logistiksektorn ska bli fossilfri. Därefter kommer Magnus Swahn (NTM) med utgångspunkt i en 25-årstillbakablick också blicka 25 år framåt och beskriva svenska utmaningar och möjligheter. Kvällen avslutas med ett mingel med dryck och lättare mat.

Plats: Lindholmen Science Park, Aktiviteten
Datum: 12 november
Tid: 16.30 – 20.00
Deltagare: Medlemmar samt konsortimedlemmar i Triple F
Anmälan, senast den 8 november: info@ntmcalc.org

NTM håller frukostårsmöte i Stockholm den 18 april

Apr
20

NTMs frukostårsmöte om Sveriges nya regler för miljözoner…

… drivkraft för bättre hälsa eller en lösning som försämrar privatekonomi och ökar klimatutsläppen?

Kom och lyssna på Jonas Eliasson, Trafikdirektör från Stockholms stad. Jonas kommer att berätta och diskutera de nya miljözonerna i allmänhet och utvecklingen i Stockholms stad i synnerhet. Efter Jonas föreläsning avslutar vi med ett formellt årsmöte För er som ska delta vid Ekotransport så ligger det bara ett stenkast bort för ert fortsatta nätverkande och lärande resten av dagen. Boka morgonen redan nu.

Plats:                Circle K vid Mariatorget (Torkel Knutssonsgatan 24).

Datum:            18 april

Tid:                   Kaffe med fralla från 08.00 start ca 08.20 – 09.00

Kostnad:          Mötet är kostnadsfritt

Anmäl er till mötet senast den 13 april genom att skicka ett mail till: info@ntmcalc.org

Läs mer om miljözoner

En röst för hållbar transport

Tom van Lier - Decarbonising the Flemish Logistics Sector

   Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få information om kommande möten och nya funktioner i våra verktyg.