Network for Transport Measures

Transporters samhällsekonomiska nytta och kostnader - Kan detta mätas i monetära medel?

Revision for “Transporters samhällsekonomiska nytta och kostnader - Kan detta mätas i monetära medel?” created on December 16, 2016 @ 16:37:38

Title
Transporters samhällsekonomiska nytta och kostnader - Kan detta mätas i monetära medel?
Content
Nedan de presentationer som visades vid Hållbara transporter 2016 <a href="https://www.transportmeasures.org/wp-content/uploads/2016/12/Transporters-samhällsekonomiska-nytta-och-kostnader-introduktion-Magnus-Swahn.pdf">Introduktion av moderator Magnus Swahn, NTM</a> <a href="https://www.transportmeasures.org/wp-content/uploads/2016/12/Hållbara-Transporter-Ulf-Perbo-Transportföretagen.pdf">Transporterna ger samhällsnytta, Ulf Perbo, Näringspolitisk chef, Transportföretagen</a> <a href="https://www.transportmeasures.org/wp-content/uploads/2016/12/Externa-kostnader-i-scenarier-med-utökad-sjöfart-Inge-Vierth-VTI.pdf">Externa kostnader i transportscenarier med utökad användning av sjöfart Föreläsare: Inge Vierth, VTI</a> Reflekterande diskussion av nyttor och kostnader, Maria Börjesson, KTH
Excerpt


OldNewDate CreatedAuthorActions
December 16, 2016 @ 16:37:38 NTM
December 16, 2016 @ 16:36:55 NTM
December 16, 2016 @ 16:35:23 NTM
December 16, 2016 @ 16:20:54 NTM