Network for Transport Measures

NTM autumn meeting 2019; Towards climate neutral goods transport

Revision for “NTM autumn meeting 2019; Towards climate neutral goods transport” created on December 16, 2019 @ 17:45:16

Title
NTM autumn meeting 2019; Towards climate neutral goods transport
Content
The seminar took place in Stockholm the 30th of September. The conference was organized by NTM, Kneg and the Swedish Transport Administration. All material from the conference below: <a href="https://www.transportmeasures.org/wp-content/uploads/2019/09/Miljö-och-klimatframsteg-inom-transport-och-logistik_0924.pdf">NTM fallstudierapport med goda exempel</a> <a href="https://www.transportmeasures.org/wp-content/uploads/2019/12/Environmental-and-climate-progress-within-transport-and-logistics.pdf">NTM Case study report on good examples</a> <strong>Presentations from the conference:</strong> <a href="https://www.transportmeasures.org/wp-content/uploads/2019/10/PG-Physical-Internet.pdf">Sergio Barbarino, P&amp;G: Transport Efficiency – a prerequisite towards climate targets?</a> <a href="https://www.transportmeasures.org/wp-content/uploads/2019/10/Trafikverket-Möjligheter-att-nå-klimatmål.pdf">Hanna Eklöf, Trafikverket: Minska utsläppen med 70% – så här gör vi</a> <a href="https://www.transportmeasures.org/wp-content/uploads/2019/10/NTM-Goda-exempel-från-näringslivet-1.pdf">Magnus Swahn, NTM: Minska utsläppen med 70% – så här gör vi</a> <a href="https://www.transportmeasures.org/wp-content/uploads/2019/10/ForSea-Ren-sjöfart-med-eldriven-färja.pdf">Jens-Ole Hansen, ForSea: Ren sjöfart med eldriven färja</a> <a href="https://www.transportmeasures.org/wp-content/uploads/2019/10/Lantmännen-Klimateffektivare-brödleverans-tack-vare-transportlösningar.pdf">Marilene Eckerström, Lantmännen: Klimateffektivare brödleverans tack vare transportlösningar</a> <a href="https://www.transportmeasures.org/wp-content/uploads/2019/10/IVA-Så-klarar-Sveriges-transporter-klimatmålen.pdf">Kristina Haraldsson, Hifab/IVA: Så klarar Sveriges transporter klimatmålen (del av IVA-projektet Vägval för Klimatet)</a> <a href="https://www.transportmeasures.org/wp-content/uploads/2019/10/HM-Hur-kan-företag-leda-omställningen-till-fossilfria-transporter.pdf">Lina Ödeen, H&amp;M Group: Hur kan företagen leda omställningen till fossilfria transporter?</a> <a href="https://www.transportmeasures.org/wp-content/uploads/2019/10/Trafikverket-Utvecklingen-av-transporters-utsläpp-av-växthusgaser-1.pdf">Håkan Johansson, Trafikverket: Utvecklingen i Sverige</a> <a href="https://www.transportmeasures.org/wp-content/uploads/2019/10/KNEG-resultat-2019.pdf">Anders Ahlbäck, Göteborgs centrum för hållbar utveckling: Årets resultat för Kneg</a> <a href="https://www.transportmeasures.org/sv/klimatneutrala-godstransporter-pdf-underlag/">All slides from the conference</a> <a href="https://kneg.org/kneg-resultatrapport/">Knegs resultatrapport</a>
Excerpt


OldNewDate CreatedAuthorActions
December 16, 2019 @ 17:45:16 NTM
December 16, 2019 @ 17:42:57 NTM
October 15, 2019 @ 14:53:33 NTM
October 9, 2019 @ 09:54:33 NTM
October 7, 2019 @ 16:44:14 NTM
October 7, 2019 @ 16:43:08 [Autosave] NTM
October 7, 2019 @ 16:35:54 NTM
October 7, 2019 @ 16:28:06 NTM
October 7, 2019 @ 16:17:38 NTM
October 7, 2019 @ 16:13:57 NTM
October 7, 2019 @ 16:12:35 NTM
September 24, 2019 @ 09:32:31 NTM
September 10, 2019 @ 10:39:47 NTM
September 10, 2019 @ 07:47:12 NTM
September 9, 2019 @ 08:57:17 NTM
September 9, 2019 @ 08:51:54 NTM
September 9, 2019 @ 08:51:10 NTM
September 9, 2019 @ 08:49:40 NTM
September 9, 2019 @ 08:48:00 NTM