Network for Transport Measures

2023 Annual member meeting Concrete measures in order to fulfill climate targets

Meetings and seminars > Wikis > 2023 Annual member meeting Concrete measures in order to fulfill climate targets
Meetings and seminars > Wikis > 2023 Annual member meeting Concrete measures in order to fulfill climate targets

Formellt årsmöte

13.00     Välkomna Fredrik Larsson, ordförande

13.05     Årsmöte

Årsmötesprotokoll 2023 signerat

Elektrifieringen som ett verktyg för omställning

13.30     Möjligheter och hot med en elektrifierad transportsektor

Bo Normark, EIT InnoEnergy, läs mer nedan

14.00    Miljönyttan med elektrifierade lastbilar

Sebastian Bäckström, IVL

14.30     Kaffe

Systemstöd för konkret och mätbar förbättring

14.45     ISO 14 083 den kommande internationella standarden publik

Magnus Swahn, NTM

14.55     Revidering av klimatsammanställning

Ted Lundström, Ovako Group, Staffan Johannesson Volvo Cars

15.10     Bensträckare

15.20     NTMs verktyg och framsteg (Utgick på grund av tidsbrist)

NTMCalc, NTMEcap, NTMLabs, NTMDelta

Magnus Swahn, NTM

Framtidsreflexioner

15.40     En interaktiv framtidsspaning om framtidens teknik publik

16.00     Mingel

16.45     Avslutning