Network for Transport Measures

Redundans och fyllnadsgrad

Med en stor grad av redundans baserad på flexibla, snabba och anpassningsbara transporter kommer dessa inte att fyllas optimalt. I marknader med stor volatilitet eller andra risker kan den totala effektiviteten innebära lägre fyllnadsgrader.