Network for Transport Measures

NTM News – February 2017

(English news below)

Please distribute this to others in your organisation

Do you want some additional person in your organization to receive this newsletter? Send us the e-mail address and we will update our list of receivers.

Boka dagen

NTMs årsmöte kommer att ske på eftermiddagen den 25 april i Stockholm. Vi samordnar vårt årsmöte med konferensen Ekotransport 2030 som sker dagen efter. Utöver det formella årsmötet kommer vi att redovisa våra egna framsteg inom de projekt vi medverkar. Vår målsättning är även att bjuda på några riktigt spännande gästföreläsare. Därefter blir det mingel för nya insikter och kontakter. För alla som vill fortsätter möjligheten till möte och konferens dagen efter på Ekotransport 2030 som har temat Kalifornien. Anmälan till denna konferens sker separat. Vi återkommer inom kort med mer information om vårt årsmöte när detaljerna är slutligt fastslagna.

NTM medverkar i EU-projektet LEARN

Sedan hösten 2016 finansierar EU projektet LEARN där NTM är en partner. Projektets målsättning är att utveckla underlag för klimatmärkning av transporter. Mer om projektet i allmänhet finns att läsa på: http://www.learnproject.net/. En av ambitionerna är att i ett antal fallstudier undersöka hur sammanställning av transporters klimatprestanda praktiskt kan genomföras och vilka möjligheter och brister dessa ger. NTM kommer att genomgöra detta arbete med ett nordiskt fokus och önskar därför kontakter med organisationer i vår region som kan tänka sig att medverka. Återkom till info@ntmcalc.org om ni vill anmäla er eller vill veta mer.

Save the date

The annual meeting of NTM will be held the 25th of April in Stockholm in the afternoon. We coordinate the annual meeting with the conference Ekotransport 2030 that takes place the following day. The annual meeting will include needed formalities but also reporting of our progress in various projects where NTM participate. Moreover we aim to offer some very interesting speakers. Thereafter we will host a mingle session for further insights and contacts. For those that have the ability, the day after offers a full day conference at Ekotransport 2030 where this year´s theme is California. Registration at this conference is done directly to the organizer´s. More detailed information on our annual meeting will come soon.

NTM participates in the EU-project LEARN

Since the autumn 2016 EU finances the project LEARN where NTM is a partner. The ambition of the project is to develop a knowledge platform for future carbon labelling of transport. Read more about the project at: http://www.learnproject.net/. One of the ambitions is to carry out some case studies aiming to assess how climate performance of transport can be done and what possibilities and shortcomings these will give. NTM will carry out part of this work with a Nordic focus and therefore wishes contacts with organizations that are interested to participate. Please come back through info@ntmcalc.org if you want to participate or want to know more.