Network for Transport Measures

NTM News – August 2017

News from NTM – August 2017

Please distribute this to others in your organisation

Do you want some additional person in your organization to receive this newsletter? Send us the e-mail address and we will update our list of receivers.
Inför den kommande hösten vill vi avisera lite kommande seminarier och utbildningar i vår och kollegors regi. Notera datum och anmäl er gärna till det som passar er bäst.

For the coming autumn we would like to promote some seminars and workshops that we or colleagues organize. Please note that most seminars in this newsletter are only held in Swedish.

KNEG:s resultatkonferens 2017

  • Strategier och exempel för att nå ett fossilfritt transportsystem.

Datum: 18 september i Stockholm.

Se hela programmet här >>
Är du medlem i KNEG? Anmäl dig här >>
Är du inte medlem i KNEG? Anmäl dig här >>
Mer information: info@kneg.org
Get to know NTMCalc in less than two hours

14 september
Deltag i vårt webinar på svenska från 10.00 till ca 11.30. Anmäl er senast den 8 september per mail till info@ntmcalc.org. Du kommer att få en inbjudan med inloggningsuppgifter en dag före webinariet. Vi kommer att beskriva och diskutera NTMCalc 4.0

September 21 (English webinar)
Participate in our English spoken webinar from 10 a.m. to 11.30 a.m. Latest registration September 15 through info@ntmcalc.org. You will receive an invite the day before the webinar. We will describe and discuss NTMCalc 4.0

5 oktober
Deltag i vårt webinar på svenska från 10.00 till ca 11.30. Anmäl er senast den 29 september mars per mail till info@ntmcalc.org. Du kommer att få en inbjudan med inloggningsuppgifter en dag före webinariet

October 19 (English webinar)
Participate in our English spoken webinar from 10 a.m. to 11.30 a.m. Latest registration October 13 through info@ntmcalc.org. You will receive an invite the day before the webinar. We will describe and discuss NTMCalc 4.0

NTM:s höstmöte 2017 – vid Hållbara transporter
Datum 2017-11-16
Plats: Stockholm hotell Rival
Mer information: http://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/evenemang/evenemang—arkiv/2017-11-16-hallbara-transporter-2017.html

Anmälan görs på hemsidan för hela konferensen. Glöm inte att meddela att ni är medlemmar i NTM och därmed erhåller rabatt på anmälningsavgiften. NTM:s session behandlar hur den ökade digitaliseringen av transportsystemet kan minska klimat- och miljöpåverkan.