Network for Transport Measures

NTM News – October 2017

Påminnelse – NTMs höstmöte vid Hållbara transporter 2017

Please distribute this to others in your organisation

Do you want some additional person in your organization to receive this newsletter? Send us the e-mail address and we will update our list of receivers.English news below.

NTM deltar vid Hållbara transporter den 16 november i Stockholm som arrangeras av IVL. NTM håller en separat session och förestår sedvanlig utställning. NTMs session behandlar digitaliseringens möjligheter att reducera transporternas miljö- och klimatpåverkan.  Moderator och samtalsledare är Magnus Swahn. Talare med teman är:
– Transporternas digitalisering – en pågående revolution
Per-Olof Arnäs, universitetslektor, teknikens ekonomi och organisation, Chalmers
– Verksamhetsintegrerad utvärdering av transporters klimatprestanda
Tomas Dahlman, Chef energistrategifrågor globalt, Electrolux

Läs mer om hela konferensen på NTMs  hemsida.
NTMs medlemmar erhåller en rabatt på 2000 kr om ni uppger NTMs rabattkod; VIP NTM

Reminder – NTM autumn meeting at Sustainable Transport 2017

NTM participates at the conference Sustainable Transport the 16th of November in Stockholm. The conference is organized by IVL. NTM organizes one parallel session and host as usual a small stand. The theme of the NTM session is how digitalization can reduce the environmental and climate impact from transport. The moderator is Magnus Swahn. Speakers and topics are:
– Digitalization of transport – an ongoing revolution
Per-Olof Arnäs, senior lecturer on technology, economy and organization at Chalmers
– Business integrated evaluation of transport services climate performance
Tomas Dahlman, Manager, Energy strategies, Electrolux

Read more about the full program at the NTM web page.

NTM members receive a discount of SEK 2000. At registration use the code: VIP NTM