Network for Transport Measures

NTM News – March 2018

NTM håller frukostårsmöte i Stockholm den 18 april

Välkomna till NTM:s frukostårsmöte hos Circle K vid Mariatorget (Torkel Knutssonsgatan 24). Vi kommer inledningsvis att diskutera förbättring av stadens luftkvalitet med hjälp av miljözoner och har därför bjudit in Jonas Eliasson, Trafikdirektör från Stockholms stad. Jonas kommer att berätta och diskutera om miljözoner i allmänhet men utvecklingen i Stockholm i synnerhet. Efter Jonas föreläsning avslutar vi med ett formellt årsmöte. För er som ska delta vid Ekotransport så ligger det bara ett stenkast bort för ert fortsatta nätverkande och lärande resten av dagen. Boka morgonen redan nu. Vi återkommer inom kort med exakta tider. Deltagande är gratis. Anmäl er genom att skicka e-post till: info@ntmcalc.org

NTM annual breakfast member meeting in Stockholm the 18th of April

Welcome to NTM annual breakfast member meeting hosted by Circle K at Mariatorget (Torkel Knutssonsgatan 24) in Stockholm. We will start by discussing improvement of city air quality through environmental zones. Our invited speaker, Jonas Eliasson, Director of traffic in the city of Stockholm will discuss environmental zones in general but in particular the development within Stockholm. After the lecture from Jonas we organize our formal annual member meeting. For those of you attending the conference Ekotransport can easily walk there in a few minutes and continue your networking and learning the rest of the day. Save the day and morning now and we will come back shortly with more details on starting time. Attending the meeting is free of charge. Register through e-mail: info@ntmcalc.org