Network for Transport Measures

NTM News – April 2017

Please distribute this to others in your organisation

Sign up for the Newsletter at: www.transportmeasures.org.

Påminnelse om årsmöte/Reminder of annual meeting

Datum/date: 25 april
Anmälan/registration: info@ntmcalc.org
Senaste anmälningsdag/latest registration day: 5 april

Efter årsmötet är du välkommen på vårt seminarium:
After the formal meeting there will be a seminar partly held in English

14.00        Registrering och kaffe
14:20       Välkomsthälsning av NTM:s vice ordförande Catherine Löfquist
14.25        Årsmöte
14.50        Utveckling av NTM, verktyg, data och projekt
Magnus Swahn, NTM

15.00        Towards sustainable transport – a Swedish and Californian perspective

Brief individual presentations followed by a discussion between representatives from California Air Resource Board and Volvo regarding similarities and differences in the view of sustainable transport systems and how cooperation can lead to more swift progress towards tomorrows more sustainable transport solutions.
Torbjörn Holmström*, Senior Advisor Research & Technology Volvo Group
Alberto Ayala*, Deputy Executive Officer, California Air Resources Board
* More information below

16.00        Paus med bensträckare och diskussion med föreläsare

I samverkan med 2030-sekretariatet och Fores fortsätter vi med:
17.00       Regeringens miljö- och klimatambitioner,
                 Per Bolund, Finansmarknadsminister
17.30        Mingel med lättare förtäring och dryck
19.00        Slut på dagen, för de som vill gå ut och äta en gemensam middag kan detta vara ett bra tillfälle att knyta nya kontakter. Detta sker på egen bekostnad, men kan samordnas av NTM för de som vill. Meddela ert intresse till info@ntmcalc.org

Agenda för årsmötet
(14.25 – 14.50)

1. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Styrelsens verksamhetsberättelse
4. Revisorns berättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet
6. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
7. Val av revisor och revisorssuppleant
8. Val av valberedning
9. Fastställande av budget och arbetsordning för det kommande året
10. Årsavgiftens storlek
11. Övriga ärenden

Key note speakers

Torbjörn Holmström – Senior Advisor Research & Technology Volvo Group
Since 1979 Mr. Holmström has held various senior positions in the Volvo Group. Most recently as Executive Vice President Group Trucks Technology and Chief Technology Officer Volvo Group, President of Volvo 3P( Product planning, Purchasing & Product development ) and Vice President of Engine Product Development. 2003-2014 Mr. Holmström led the biggest industrial and technology renewal in the Volvo groups history, through the development of the new Volvo FH, FM, Renault T range and UD Quester. He also led the development of the most successful unique selling point ( i-shift ) in the Volvo Group of today. Mr. Holmström has also served as a Member of Supervisory Board of Deutz AG until 2013 and is the Vice Chairman of  Chalmers University of Technology. Mr. Holmström holds an M.Sc. in Mechanical Engineering.

Alberto Ayala – Deputy Executive Officer, California Air Resources Board
Alberto Ayala is head of California’s mobile source programs. He directs vehicle and engine emission regulations, certification, compliance, testing, and research and California’s Zero Emission Vehicle Mandate. Alberto also oversees the State’s investments in low carbon transportation and ambient monitoring for air and climate pollution. Prior to CARB, he was a Professor of Mechanical Engineering at West Virginia University and a Design Engineer at Teledyne Ryan Aeronautical. Alberto holds B.S., M.S.E., and Ph.D. degrees in engineering from UC Davis and his internships were with GE Global Research and the California Energy Commission. He has published extensively and frequently lectures in the U.S. and abroad. Today Alberto is also an Adjunct Professor at West Virginia and a Visiting Professor at
the National Polytechnic University in Quito, Ecuador.